nasze technologie = czyste powietrze

Nasze realizacje

1.  Projekt techniczny odprowadzania spalin do atmosfery oraz operat ochrony powietrza KWK "Jaworzno"
2.  "Ocena oddziaływania zwałowiska kamienia dołowego" KWK "Borynia"
3. "Pomiary emisji pyłów i gazów ze źródeł ciepła oraz weryfikacja wskaźników emisji
      dla potrzeb planowania energetycznego w Dąbrowie G., Sosnowcu, Będzinie, Czeladzi, 
     Wojkowicach i Mysłowicach"
"Ekspert-Projekt"
Zabrze
4.   Projekty techniczne oraz modernizacja filtrów pulsacyjnych: - I hala młynowni - II magazyn
      materiałów - III hala młynowni Projekty, wykonawstwo, montaż.
Przedsiębiorstwo Produkcji
Materiałów Budowlanych 
"Niemce" k/Lublina
5.   Projekt techniczny instalacji mokrego odpylania gazów z odciągów miejscowych namiarowni
      wsadu - rejon spieku
Huta Cynku "Miasteczko Śl."
6.   "Operat ochrony powietrza atmosferycznego" KWK "Borynia"
7.   Koncepcja odpylania i odsiarczania spalin z kotłowni zakładowej PPMB "Niemce"
8.   Studium uciążliwości zanieczyszczeń do powietrza z kotłowni zakładowej i stanowisk
      spawalniczych.
"Energopol" - Czeladż
9.   Projekt techniczny pt. "Instalacja odpylająca powietrze z odciągów miejscowych rejonu
      pakowaczki wapna"
PPMB "Niemce"
10. Studium uciążliwości zakładu dla otoczenia w zakresie ochrony środowiska. Huta im. "E. Cedlera"
Sosnowiec
11. Instalacja odpylania powietrza z przesypów klinkieru w hali młynowni oraz rozbudowa hali - 
     "pod klucz" (projekty, kompletacja dostaw, nadzory nad wykonawstwem i montażem)
Cementownia
"Małogoszcz"
12. Projekt techniczny pt. "Instalacja odpylająca powietrze z odciągów miejscowych 
     linii produkcji silikatów"
PPMB "Niemce"
13. Dokumentacja "Określenie optymalnych warunków odpylania gazów z wytopu ołowiu
      w aspekcie zmiany nośników energii"
ZGH "Orzeł Biały" 
w Bytomiu
14. Oferta techniczna instalacji odpylania gazów z pieca łukowego w "Hucie Częstochowa". ABB Zamech Ltd Kraków
15. Instalacja odciągowo-odpylająca zapylone powietrze z przenośników taśmowych 
     na wysypach z 3 kruszarek i z sita wibracyjnego - "pod klucz"
Kieleckie Zakłady
Przemysłu Wapienniczego
w Miedziance
16. Projekt i dostawa filtra pulsacyjnego F=135 m2 PPMB "Niemce"
17. Projekt i dostawa filtra F=68 m2 "Pemug" SA - Katowice
18. Instalacja transportu pneumatycznego pyłów pochodzących z utlenienia rudy chromowej
      (projekt) w Z.CH. "ALWERNIA"
"KOWENT" - Końskie
19. Ocena oddziaływania PPMB "Niemce" na środowisko PPMB "Niemce"
20. Projekty techniczne oraz modernizacja filtrów pulsacyjnych:
      stara pakownia - 4 komory; nowa pakownia - 4 komory
"LABTAR" -Tarnów Opolski
21. Projekt fundamentów dla urządzeń instalacji odpylającej - Huta "Będzin" "KOWENT" SA - Końskie
22. Projekt instalacji sprężonego powietrza dla hali montażowej GM OPEL w Gliwicach "Promus" - Sosnowiec
23. Projekt i dostawa filtra pulsacyjnego F=130 m2 Odlewnia "KRÓLMET"- Zawiercie
24. Instalacja odpylająca powietrze z odciągów miejscowych rejonu pakowaczki wapna 
     (projekt, nadzory, rozruch)
"Silikaty"- Białystok
25. Projekt i dostawa filtra pulsacyjnego F=70 m2 "Silikaty"- Białystok
26. Instalacja odpylania powietrza z suszarek kamienia wapiennego z transportem 
      wychwyconych pyłów - (projekty, kompletacja dostaw pneumatyki, nadzory)
"LABTAR" Tarnów Opolski
27. Projekt i dostawa dwóch filtrów pulsacyjnych F=225 m2 "LABTAR" Tarnów Opolski
28. Projekt techniczny pt. "Instalacja odpylająca powietrze z odciągów miejscowych 
      dozowni linii produkcji silikatów"
"Silikaty"- Białystok
29. Projekt i dostawa filtra pulsacyjnego F=100 m2 "Silikaty"- Białystok
30. Projekt techniczny pt. "Linia obróbki cieplnej śrutu" "IPD Consulting" Zakład w Trzebinii
31. Instalacja odciągowo-odpylająca zapylone powietrze z transportu pneumatycznego 
      - "pod klucz" wraz z filtrem pulsacyjnym F = 42 m2
Elektrownia "Chorzów"
32. Dokumentacja techniczna instalacji do przesyłania tlenu z nowej stacji do pieców 
      szybowych i konwertorów na terenie Wydziału Metalurgicznego Huty Miedzi "Legnica"
"Messer-Polska"
Chorzów
33. Projekt i dostawa filtra pulsacyjnego F=30 m2 PPMB "Niemce"
34. Projekt i dostawa czterech filtrów pulsacyjnych z instalacjami odciągowymi 
      do Huty Miedzi "Głogów"
"Energo-Eko-System"
Katowice
35. Ocena oddziaływania na środowisko rozwiązań projektowych 
      instalacji hydrosegregacji piasku
PPMB "Niemce"
36. Instalacja odciągowo-odpylająca zapylone powietrze z odciągów miejscowych linii 
      produkcji termoru (projekty, nadzory), dostawa filtra pulsacyjnego F=42 m2
PPMB "Niemce"
37. Obliczenia statyczne i dobór instalacji odciągowej gazów z pieca łukowego 
      dla Huty "Zawiercie"
ABB Alstom Power
Kraków
38. Modernizacja instalacji odciągowo-odpylającej z rejonu trójwentylowych pakowaczek 
      wapna Jastr i Bova - "pod klucz"
"Lhoist- Bukowa"
39. Osłona zabezpieczająca dla pakowaczki Bova - "pod klucz" "Lhoist- Bukowa"
40. Projekt instalacji odciągowo-odpylającej zapylone powietrze z obudowy 
      oczyszczarki wózków
PPMB "Niemce"
41. Modernizacja trzech filtrów workowych na pulsacyjne F=140 m2 każdy - "pod klucz" Elektrownia "Łagisza"
42. Ocena oddziaływania na środowisko BHH-Mikrotech "BHH-Mikrotech" Dąbrowa Górnicza
43. Rysunki do projektu "Modernizacja projektowanego elektrofiltra
      dla Huty Szkła - Lauscha
Entech-BHD - Niemcy
44. Ocena oddziaływania na środowisko BHH-Mikromed "BHH-Mikromed" Dąbrowa Górnicza
45. Projekt techniczny "Zamknięcie klapowe dla gazów agresywnych" "LEGWRO" Legnica
46. Projekt wielowariantowy "Koncepcja zagospodarowania gazów gardzielowych 
      i gazów z przestrzeni międzydzwonowej"
HM "LEGNICA"
47. Projekt "Modernizacja elektrofiltra" dla Cementowni - Lagerdorf Entech-BHD- Niemcy
48. Projekt wielowariantowy "Koncepcja odpylania gazów spalinowych i wentylacyjnych 
    &nbspz pieców Fabera na wydziale PRO"
HC "Miasteczko Śl."
49. Dokumentacja techniczno-kosztorysowa pt. "Modernizacja ciągu nadawy z suszarki 
      koncentratu na WPW."
HM "LEGNICA"
50. Projekt-koncepcja "Wentylacja-przewietrzanie hali głównej Oddziału Rafinacji Cynku" HC "Miasteczko Śl.
51. Projekt techniczny "Elektrofiltra trójpolowego z górnym zasilaniem" Hamon Rothemühle Cottrell - Niemcy
52. Projekt techniczny "Elektrofiltr dwupolowy z górnym zasilaniem" Hamon Rothemühle Cottrell - Niemcy
53. Projekt budowlany "Obliczenia wytrzymałościowe stropu oraz przebudowa 
      pomieszczeń socjalnych"
"LEGWRO" Legnica
54. Projekt techniczny "Koncepcja zagospodarowania gazów gardzielowych 
      i gazów z przestrzeni międzydzwonowej"
HM "LEGNICA"
55. Projekt techniczny „Instalacja odciągowo-odpylająca zapylonego powietrza z hali cięcia 
      i z hali szlifierek wraz z wentylacją"
Zakłady stolarskie ECO PROGRES w Ełku
56. Projekt techniczny „Elektrofiltr dwupolowy z górnym zasilaniem z nowym systemem 
      elektrod" (zakład utylizacji śmieci)
Hamon Rothemühle Cottrell Niemcy
57. Projekt techniczny „Odstojnik kamienia miedziowego" HM „LEGNICA"
58. Projekt techniczny „Filtr pulsacyjny jednorzędowy 4-komorowy z kanałami spalinowymi" 
      (zakład utylizacji śmieci)
Hamon Rothemühle Cottrell Niemcy
59. Projekty technologiczny i techniczne „Zagospodarowanie gazów ubogich i gazów
      z przestrzeni między dzwonowej"
HM „LEGNICA"
60. Projekt techniczny „Elektrofiltr dwupolowy z górnym zasilaniem" (zakład komunalny) Hamon Rothemühle Cottrell Niemcy
61. Projekt techniczny „Sprężarkownia i zakładowa sieć sprężonego powietrza" „Górka Cement" Trzebinia
62. Projekt techniczny „Elektrofiltr pięciopolowy z górnym zasilaniem" Hamon Rothemühle Cottrell Niemcy
63. Projekt techniczny „Elektrofiltr trójpolowy z górnym zasilaniem" (huta aluminium) Hamon Rothemühle Cottrell Niemcy
64. „Instalacja transportu pneumatycznego pyłów z elektrofiltra do zbiornika Z120D 
      z instalacją odciągowo-odpylającą" (wykonanie „pod klucz")
„Górka Cement“ Trzebinia
65. Projekt i dostawa filtra pulsacyjnego F=30 m2 (na zbiornik) „Górka Cement“ Trzebinia
66. Projekt „Modernizacja stacji przesypowej z instalacją odciągowo-odpylającą 
      oraz z awaryjnym załadunkiem klinkieru"
„Górka Cement" Trzebinia
67. Projekt i dostawa filtra pulsacyjnego F=30 m2 (z lejem) „Górka Cement“ Trzebinia
68. Projekt techniczny „Odstojnik kamienia miedziowego V=25 m3" HM „LEGNICA"
69. Projekt techniczny „Fundamenty i podesty obsługi odstojnika" HM „LEGNICA"
70. Projekt techniczny „Instalacje wodna, gazowa i elektryczna dla odstojnika" HM „LEGNICA"
71. Projekt techniczny „Konstrukcje nośne i podesty obsługi dla zespołu mieszalnika gazów 
      w HM Głogów"
HBK(Bipromet) Katowice
72. Dokumentacja techniczno-kosztorysowa pt. „Modernizacja 2 linii nadawy z suszarki 
      koncentratu na OPW"
HM „LEGNICA"
73. Projekt techniczny „Filtr pulsacyjny 6 komorowy z kanałami“ ; dla USS Koszyce Bipromet-Opam Katowice
74. Projekt „Koncepcja przestrzenno-techniczna modernizacji instalacji odpylania spalin 
      z kotłów WP-70"
MPEC „Termal" w Lubinie
75. Projekty wykonawcze we wszystkich branżach „Modernizacji instalacji odpylania spalin 
      z kotłów WR-10 i WR-25"oraz raport oddziaływania inwestycji na środowisko i projekt 
    &nbspbudowlany (do pozwolenia) "
Energetyka Cieplna Skierniewice
76. Projekt techniczny „Filtr pulsacyjny dwurzędowy 2 x 4 komorowy z odcinaniem" Balcke Dürr RothemühleNiederlassung - Niemcy
77. Projekty rejestracyjne przeciągarek linowych dla wózków z katodami HM „LEGNICA" 
     (na wąskim torze) wraz z uzgodnieniami w UDT
HM „LEGNICA"
78. Projekt rejestracyjny przeciągarki linowej przy Rozładowni Koncentratu Miedzi 
     (na normalnym torze) wraz z uzgodnieniem w TDT
HM „LEGNICA"
79. Projekt techniczny „Elektrofiltr dwusekcyjny trójpolowy z górnym zasilaniem" (dla EC Siekierki) Balcke Dürr RothemühleNiederlassung - Niemcy
80. Projekty techniczne „Dziewięciu zbiorników i dozowników"dla Firmy Vacmetal - W. Brytania „KOTŁOMONTAŻ" Siemianowice Śl.
81. Projekt techniczny „Elementów modernizowanego Elektrofiltra„ Entech-BHD
- Niemcy
82. Projekt i wykonanie fundamentów pod „Zespół prostarki rur„ Huta „Będzin"
w Będzinie
83. Projekt techniczny „Modernizacji filtra pulsacyjnego typu Kowent PI-B 019-121-208„ „PROMONT"
Bydgoszcz
84. Projekt techniczny „Elektrofiltr dwupolowy z górnym zasilaniem" (dla spalarni w Stuttgarcie) Balcke Dürr RothemühleNiederlassung - Niemcy
85. Projekty techniczne „Ciągłego monitoringu spalin dla Ciepłowni w Tychach, Łomży, Chełmie,
      Koszalinie, Suwałkach, Radlinie, Olsztynie, Żorach i Lubinie"
MLU - Katowice
86. Projekt techniczny „Filtr pulsacyjny dwukomorowy F=315 m2 " z dostawą wyposażenia
      i nadzorami autorskimi (dla HM Legnica)
„LEGWRO" Legnica
87. Projekt, dostawa i montaż „Przewodu odpowietrzającego" w PEPSI COLA - Żnin „PROMUS„
Częstochowa
88. Projekt techniczny „Zasilanie i sterowanie Elektrofiltra trójpolowego z górnym zasilaniem" 
      w EC-Siekierki
Balcke Dürr RothemühleNiederlassung - Polska
89. Obliczenia wytrzymałościowe belek nośnych wciągników elektrycznych w Ubojni 
      dla projektów rejestracyjnych UDT.
HM „HPR" LEGNICA
90. Projekt techniczny „Przedłużenie konstrukcji nośnej suwnicy Q=500kg"; HM „AGMAR"
Legnica
91. Projekt, dostawa i rozruch filtra pulsacyjnego dwukomorowego F=90 m2 z odcinaniem 
      dla Spalarni Szpitala Onkologicznego w Bydgoszczy
„PROMONT"Bydgoszcz
92. Projekt techniczny „Filtr pulsacyjny dwurzędowy 2 x 4 komorowy z odcinaniem" ISN Plan 
- Niemcy
93. Projekt techniczny „Filtr pulsacyjny dwukomorowy 2x16x14 "                          
       z odcinanymi komorami  (dla Rennes-Francja)
„ELWO” -Pszczyna 
94. Projekt techniczny „Filtr pulsacyjny dwukomorowy 2x22x16 "                          
      z odcinanymi komorami  (dla Rennes-Francja)
„ELWO” -Pszczyna
95. Projekt techniczny „Elektrofiltr dwupolowy z górnym zasilaniem”                       
       (dla Isseane - Francja)
Balcke Dürr Rothemühle
96. Projekt techniczny „Filtr pulsacyjny dwurzędowy, 4-komorowy”                        
       (Spalarnia Odpadów Simmering-Austria)                                             
Balcke Dürr Rothemühle
Niederlassung - Niemcy
97. Projekt techniczny "Elementów modernizowanego Elektrofiltra"             
       (dla Kluisbergen-Ruien 3+4 – Belgia)
Entech-BHD- Niemcy
98. Projekt techniczny "Elementów modernizowanego Elektrofiltra"             
       (dla Fortuna Nord K7 - Niemcy)
Entech-BHD- Niemcy
99. Projekt i dostawa filtra pulsacyjnego jednokomorowego F=112 m2                   
      dla odciągów miejscowych w Odlewni Precyzyjnej w Radomiu                        
"KRÓLMET" 
Zawiercie 
100. Projekt techniczny "Elementów modernizowanego Elektrofiltra"          
       (dla MVA Hameln -Niemcy)
Entech-BHD- Niemcy
101. Projekt koncepcyjny "Modernizacji instalacji oczyszczającej spaliny                  
        ze spalarni odpadów szpitalnych w Katowicach"                                              
"ZUOSiK"  
w Katowicach
102. Projekt techniczny „Filtr pulsacyjny pięciokomorowy F=300 m2 "                
        z dostawą wyposażenia i nadzorami autorskimi  (dla HM Legnica)      
„HPR” Legnica
103. Projekt koncepcyjny "Redukcja kosztów eksploatacji elektrofiltrów            
         w  SGL Carbon w Raciborzu”                                                                             
"ZB-M Głombik"
Racibórz
104. Projekt techniczny „Elektrofiltr trójpolowy z górnym zasilaniem”                     
        (Rafineria OMV Schwechat - Austria)                                                 
Balcke Dürr Rothemühle
Niederlassung - Niemcy
105. Instalacja „pod klucz” odciągów miejscowych węzła kruszarki K 150 i kruszarki 
        wtórnej z filtrem F=230 m2, zbiornikiem pyłu i jego rozładunkiem    
Nordkalk -Miedzianka
106. Projekt techniczny „Kanały, komora mieszania i filtr pulsacyjny                        
         4-rzędowy, 20-komorowy, F=23200m2” (Odlewnia Hamborn H08)    
Balcke Dürr Rothemühle
Niederlassung - Niemcy  
107. Instalacja „pod klucz” odciągów miejscowych węzła granulatora 
       z filtrem F=300 m2,  zbiornikiem pyłu i jego rozładunkiem                   
Nordkalk - Miedzianka
108. Instalacja odpylania spalin w Zakładzie Utylizacji Odpadów             
        Szpitalnych i Komunalnych - Projekt, dostawy, nadzory, rozruch          
ZUOSiK – Katowice
109. Ocena możliwości poprawy odpylania układu transportu pneumatycznego   Pregis-Pyskowice
110. Projekt techniczny "Elementów modernizowanego elektrofiltra 
         dwupolowego"    (dla Neurath A - Niemcy)
Entech-BHD- Niemcy
111. Projekt techniczny „Kanały i filtr pulsacyjny 1-rzędowy, 1-komorowy”  ISN Plan - Niemcy
112. Projekt techniczny "Elementów modernizowanego elektrofiltra 
         jednopolowego"   (dla Bamberg MHKW - Niemcy) 
Entech-BHD- Niemcy
113. Projekt techniczny „Obudowy obrotowe i kanały odciągowe na maszynie
         ładująco-wypychającej ” (dla Koksowni Prosper w Bottrop - Niemcy)        
ISN Plan - Niemcy
114. Opracowanie dokumentacji pt. "Poprawa skuteczności odpylania                   
        odpylaczy suszarek w Lhoist - Bukowa”  
„Biko-serwis”
Chęciny
115. Projekt budowlany i uzyskanie pozwolenia na  „Zabudowę 1 odstojnika 
         kamienia miedziowego V=25 m3” 
HM „LEGNICA”
116. Projekt techniczny koncesyjny „Podgrzewacza pary z rurami
         wieszakowymi” dla UDT
„Montex”
Świętochłowice
117. Projekt techniczny "Elementów modernizowanego elektrofiltra 
         dwupolowego"   (dla Fortuna Nord K8 - Niemcy)
Entech-BHD- Niemcy
118. Opracowanie pt. "Ocena stanu technicznego instalacji odpylających 
         rejonu dozowni i pakowni oraz koncepcja poprawy ich skuteczności” 
"Silikaty"- Białystok
119. Projekt techniczny „Rurociągi powietrza pierwotnego i wtórnego dla kotła”
         (dla AE&E Austria)
„Montex”
Świętochłowice
120. Projekt techniczny "Ciągłego monitoringu spalin dla EC Pniówek”               MLU - Katowice
121. Dostawa i wymiana worków w filtrze pulsacyjnym Eco-instal 
         z poziomymi workami” 
ZMG „Glinik”-Gorlice
122. Wykonanie „pod klucz” fundamentów i konstrukcji wsporczej z instalacją
         zasilającą i odciągową oraz zabudową rękawa rozładowczego              
Nordkalk-Miedzianka
123. "Ekspertyza układu odprowadzającego gazy z filtrów na 
         Wydziale Hutniczym” w Piekarach Śl.
ZGH "Orzeł Biały"
w Bytomiu
124. Analiza koncepcji odpylania dla nowej linii technologicznej obejmująca dobór 
        urządzeń, opracowanie kosztowe oraz możliwości obniżenia kosztów
Nordkalk-Miedzianka
125. Rysunki wykonawcze elementów elektrofiltra 6-polowego 
        (KW Datteln - Austria)
Balcke Dürr Rothemühle
Niederlassung - Niemcy
126. Wykonanie „pod klucz” instalacji oczyszczania i centralnego odkurzania    
         wraz z odpylaniem dla linii paletyzacji bloczków betonu komórkowego    
Grupa Prefabet
Oddział Kozienice
127. Projekt techniczny "Elementów modernizowanego elektrofiltra 
         dwupolowego"  (Weisweiler E1 i E2 - Niemcy)                                    
Entech-BHD- Niemcy
128. Rysunki wykonawcze "Elementów elektrofiltra jednopolowego" 
        (Niederaußem - Niemcy)
Entech-BHD- Niemcy
129. Projekt i montaż konstrukcji nośnej dla urządzeń klimatyzacyjnych 
        w Koksowni Przyjaźń
ORWAT-Mysłowice
130. Wykonanie dokumentacji adaptacji autoklawów dla rekuperacji oraz              
         ich zabudowy w Grupa Prefabet -Oddział Kozienice                                
EKO-TERM
Ostrowiec Św.
131. Wykonanie kompleksowej dokumentacji „Linii zasilania piaskiem            
         zbiorników nad Młynownią”                                                                    
Grupa Prefabet
Oddział Kozienice
132. Rysunki wykonawcze do modernizacji e-filtra 
        (Niederaußem C1+ C2 + Fortuna K6 - Niemcy)                                     
Entech-BHD- Niemcy
133. Wykonanie dokumentacji instalacji monitoringu dla: 
        Elektrowni w Poznaniu oraz Zakładów Papierniczych w Świeciu
MLU Sp. z o.o. Katowice
134. Rysunki wykonawcze do modernizacji e-filtra 
        (Neurath „B”- Niemcy)
Entech-BHD- Niemcy
135.  Rysunki wykonawcze elementów elektrofiltra
        (Maasvlakte - Niemcy)
Balcke Dürr Rothemühle
Niederlassung - Niemcy
136.  Rysunki wykonawcze elementów elektrofiltra
        (Electrabel Wilhelmshaven - Niemcy)
Balcke Dürr Rothemühle  
Niederlassung - Niemcy
137. Wykonanie dokumentacji instalacji monitoringu dla: 
        Cementowni Rudniki
MLU Sp. z o.o. Katowice
138. Obliczenia, dobór urządzeń i rysunki wykonawcze
        zabudowy kurtyny powietrznej
SGL Carbon Polska S.A.
139. Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa filtra 
        pulsacyjnego F=90m2
„PROMONT” Bujak Sp. z o.o.
140. Obliczenia statyczne podestów do budowy rurociągów
        (Elektrownia Bełchatów)
ZVVZ a.a. - Czechy
141. Projekt, wykonanie i montaż zbiornika popiołu V=130m3
       z rękawem rozładowczym, transportem pneumatycznym i filtrem
Energetyka Sp. z o.o Lubin
142. Rysunki wykonawcze do modernizacji e-filtra 
        (Niederaußem C1/C2- Niemcy)                                                             
Entech-BHD- Niemcy
143. Rysunki wykonawcze do modernizacji e-filtra 
        (AMK- Niemcy)
Entech-BHD- Niemcy
144. Analiza instalacji odpylania powietrza z transportu pneumatycznego 
        w Elektrowni "Łagisza" Będzin
ENERGO-EKO-SYSTEM 
Sp. z o.o.
145. Wykonanie projektu instalacji odciągowo-odpylającej
        na przesypach W3
Elektrociepłownia Tychy S.A.
146. Rysunki wykonawcze do modernizacji e-filtra 
        ( Niederaußem „E” + Sappi Ehingen- Niemcy)                                      
Entech-BHD- Niemcy
147. Koncepcja, projekt budowlany i projekty wykonawcze wszystkich 
        branż dla czterech instalacji odpylania i wentylacji na Wydziale Konfekcjonowania Soli                              
„Solino” S.A. Inowrocław
148. Projekt i wykonanie filtra 4 komorowego F=270m2 
         dla spalarni odpadów poubojowych w Chrzanowie
„PROMONT” Bujak Sp. z o.o.
149. Projekt i wykonanie instalacji  odciągowo-odpylającej 
        z filtrem pulsacyjnym F=64m2 dla Elektociepłowni "Kamień"
ENERGO-EKO-SYSTEM 
Sp. z o.o. w Katowicach
150. Wykonanie analizy i dobór komina w zakładach hutniczych "Orzeł Biały" w Bytomiu "Orzeł Biały" Bytom
151. Rysunki wykonawcze do modernizacji e-filtra 
        (Weisweiler E2 - Niemcy)  
Entech-BHD- Niemcy
152. Rysunki wykonawcze instalacji odpylającej maszyny koksowniczej 
        w Koksowni Bottrop - Niemcy
ISN Plan - Niemcy
153. Projekty wykonawcze dla modernizacji elektrofiltra Elektrowni "Bamberg" Entech-BHD- Niemcy
154. Projekty wykonawcze dla modernizacji elektrofiltra - Henkel Düsseldorf Entech-BHD- Niemcy
155. Projekty wykonawcze dla modernizacji elektrofiltra - KW Gersteinwerk Entech-BHD- Niemcy
156. Projekt zabudowy i podłączenia urządzeń monitoringu spalin dla Zakładów Hutniczych w Kosowie MLU Katowice
157. Dokumentacja na przesyp dwudrogowy i obliczeń konstrukcji silosów Hilkim Ruda Śląska
158. Raport o oddziaływaniu na środowisko i koncepcja zabudowy układu odpylającego gazy procesowe       
         w Hucie Miedzi "Cedynia"
KGHM Polska Miedź S.A.
HM "Cedynia"
159. Projekty wykonawcze elementów elektrofiltra - KEK Kosovo Hamon Environmental GmbH
160. Wymiana worków w filtrze pulsacyjnym w Zakładach Utylizacji Odpadów w Katowicach ITC eco Rudzica
161. Projekty wykonawcze elementów elektrofiltra - Shell Wesseling  Hamon Environmental GmbH
162. Projekt konstrukcji z napędem podnoszenia dla zabudowy "Przenośnego punktu monitoringu stacji pomiarowej              komunikacyjnej" MLU Katowice
163. Projekty wykonawcze elementów elektrofiltra - Ma'aden Saudi Arabian Mining Company Hamon Environmental GmbH
164. Projekt i wykonanie filtra 4-komorowego F=140mdla spalarni odpadów medycznych w Gryficach Promont Bydgoszcz
165. Wykonanie oględzin i analizy stanu technicznego 5 filtrów w ZW Lhoist S.A. w Wojcieszowie Orwat Mysłowice
166. Analiza pracy dwóch instalacji odpylających w Nordkalk - Zakład Miedzianka Nordkalk Kraków
167. Projekty elementów modernizacji elektrofiltra dla Stadwerke Erlangen Entech-BHD- Niemcy
168. Nadzory autorskie nad realizacją budowy instalacji odpylających w "Solino" Inowrocław Solino S.A. Inowrocław
169. Projekty koncepcyjne i wykonawcze (okap nad piecami, rurociągi, podpory, silos, komin) dla            
         "Alumetal" - Gorzyce
Inter Craft Pszczyna
170. Wykonanie rysunków instalacji odciągowej Linii II dla "Alumetal" - Gorzyce Inter Craft Pszczyna
171. Ekspertyza określająca możliwości modernizacji instalacji odpylającej transportowany wsad na Wydziale Pieców            Szybowych Huty Miedzi "Legnica" oraz opracowanie koncepcji do wykonania projektu technicznego KGHM Polska Miedź S.A.                                              
HM "Legnica"
172. Projekt i modernizacja odpylania kruszarek stożkowych "pod klucz" w Nordkalk - Zakład Miedzianka   Nordkalk Kraków
173. Obliczenia i dobór urządzeń transportu pneumatycznego popiołu dla Synthos Dwory 7 - Oświęcim  PRINT Chorzów
174. Dokumentacja techniczna dla kompleksowego wykonania "Budowy układu odpylającego gazy procesowe linii Contirod w Hucie Miedzi Cedynia" oraz uzyskanie pozwolenia na budowę  HPR Legnica
175. Projekt zabudowy przesiewaczy  HM Głogów

©2015 proko-sosnowiec.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone.   Projekt i realizacja: Web-Profit